D.O.M CAFE & KITCHEN

MÃ DỰ ÁN: CF13_DL_070 | THỜI GIAN: T10/2020 | ĐỊA ĐIỂM: HÀ NỘI | PHONG CÁCH: TỐI GIẢN | DIỆN TÍCH: 90M2