BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỘNG TÁC

Dành cho đối tác của D95 DESIGN

STYLE CỔ ĐIỂN

250.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 7 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 14 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 7 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 28 ngày

LIÊN HỆ

STYLE HIỆN ĐẠI

190.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 5 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 10 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 5 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 20 ngày

LIÊN HỆ

STYLE TỐI GIẢN

160.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 3 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 7 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 3 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 13 ngày

LIÊN HỆ

THEO YÊU CẦU

210.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 3-7 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 7-14 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 3-7 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 13-28 ngày

LIÊN HỆ

DIỄN HỌA 3D

120.000 VND / M2

Triển khai bổ kỹ thuật: +15%
Sửa, dựng lại model 3D: +30%
Số lần chỉnh sửa: tối đa 3 lần
Thêm 1 lần chỉnh sửa: +5%

LIÊN HỆ

BỔ KỸ THUẬT

30.000 VND / M2

Style cổ điển, tân cổ: +25%
Bản vẽ bố trí điện nước: +30%
Số lần chỉnh sửa: tối đa 3 lần
Thêm 1 lần chỉnh sửa: +5%

LIÊN HỆ

3D QUY HOẠCH

990.000 VND / VIEW

Sửa, dựng lại model 3D: giá liên hệ
Ảnh 360 độ, virtual tour: giá liên hệ
Video quảng cáo dự án: giá liên hệ
Banner quảng cáo dự án: giá liên hệ

LIÊN HỆ

3D ANIMATION

120.000 VND / GIÂY

Sửa, dựng lại model 3D: +20%
Video trình diễn tính năng: +20%
Video bóc tách cấu tạo: +30%
Video timelapse build: +15%

LIÊN HỆ

Tất cả các gói thiết kế đều được áp dụng thống nhất quy trình thiết kế và chất lượng sản phẩm.
Quy trình của D95 DESIGN khi thiết kế nội thất.  Xem thêm >

Đối tác có thể đề xuất hình thức hợp tác phù hợp hoặc có thể chọn một trong các hình thức hợp tác của D95 DESIGN.
Các hình thức hợp tác của D95 DESIGN khi thiết kế nội thất.  Xem thêm >