BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

Dành cho khách hàng của D95 DESIGN

STYLE CỔ ĐIỂN

420.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 10 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 16 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 10 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 36 ngày

LIÊN HỆ

STYLE HIỆN ĐẠI

340.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 7 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 14 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 7 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 28 ngày

LIÊN HỆ

STYLE TỐI GIẢN

290.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 5 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 10 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 5 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 20 ngày

LIÊN HỆ

THEO YÊU CẦU

380.000 VND / M2

Thời gian thiết kế sơ bộ: 5-10 ngày
Thời gian thiết kế cơ sở: 10-16 ngày
Thời gian thiết kế thi công: 5-10 ngày
Tổng thời gian thiết kế: 20-36 ngày

LIÊN HỆ

Tất cả các gói thiết kế đều được áp dụng thống nhất quy trình thiết kế và chất lượng sản phẩm.
Quy trình của D95 DESIGN khi thiết kế nội thất.  Xem thêm >

Tiến độ trên báo giá có thể thay đổi tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế, D95 sẽ báo lại tiến độ ngay sau khi khảo sát.
Tiến độ bắt đầu tính từ khi D95 nhận được tạm ứng. Chi phí tạm ứng được gửi ngay sau khi ký kết hợp đồng thiết kế.
Hợp đồng của D95 DESIGN khi thiết kế nội thất. Xem thêm >